‪New @HusKingpin ‬ “SLIME WAVE” OUT NOW Album Features : @SmooVth @planetasia @Chuuw33 @EsteeNack @KillahPriest @MaverickMontana @CrookedIntriago @BronzeNazareth @WUSYNDICATE @fashawn @guiltysimpson #W2TM

Click To Purchase